Olavia Logistik - flexibilitet och service

William Hansen  

Lager och transportansvarig

 

william@olavialogistik.se

+46 703 23 60 30

+46 702 01 11 19

Mikael Björnberg 

Lager och order

 

order@olavialogistik.se

+46 703 23 60 30

Marianne Sjöbohm

Ekonomi

 

marianne@olavialogistik.se

+46 705 19 00 26

Olavia Logistik är ett mindre logistikföretag där vår styrka ligger i det personliga engagemanget, det lilla företagets flexibilitet och korta beslutsvägar. 


Vår kärnverksamhet är lagerhållning, plockning och packning. Vi har ett webbaserat logistiksystem, Ongoing Warehouse WMS, med alla möjligheter till  systemintegration för kunden. Därutöver kan vi som neutral aktör hjälpa er med olika transportlösningar alternativt köra bud- eller expresservice med egna bilar.


Vårt moderna lagerhus är strategiskt placerat i Landskrona, mitt i Öresundsregionen, med sin väl utvecklade infrastruktur. Lagerhuset har ett fördelaktigt läge med direkt anslutning till E6/E20, Västkustbanan och Landskrona hamn.


Olavia Logistiks målsättning är långvariga kundrelationer som skapas genom hög servicenivå och goda samarbeten. Olavia Logistik har fått förtroendet att samarbeta med såväl småföretag som börsnoterade koncerner.

Adrian Hansen

Lager och order

 

order@olavialogistik.se

+46 703 23 60 30